Asmens duomenų apsauga

Dėl iškilusių klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, galima kreiptis į asmens duomenų apsaugos pareigūnę Astą Sakalauskienę e.paštu:adpareigunas@gmail.com