• Konsultacinių centrų organizavimo tvarka. Žiūrėti>>>
  • Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos mokinių tėvų (globėjų,rūpintojų) konsultavimo tvarkos aprašas. Žiūrėti>>>
  • 5-8 klasių mokomųjų dalykų konsultacinių centrų grafikas. Žiūrėti>>>
  • 1-4 klasių konsultacinių centrų tvarkaraštis.Žiūrėti>>>
  • 1-4 klasių ir 2-4 klasių anglų k. konsultacinių centrų tvarkaraštis. Žiūrėti>>>
  • 5-8 kl. mokinių tėvų konsultacijų grafikas. Žiūrėti>>>