Informatika pradiniame ugdyme

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru inicijavo projektą ,,Informatika pradiniame ugdyme”. Šio projekto tikslas sukurti pradinio ugdymo informatikos turinį. Mūsų  mokykla į šį projektą įsitraukė 2018 m. ir dalyvauja pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimo ir išbandymo veiklose (projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“, 2018–2022 m.).  https://informatika.ugdome.lt/lt/panevezio-apskritis/
 
Šiuolaikiniai vaikai skaitmeninėmis technologijomis naudotis pradeda anksčiau negu pieštuku. Netrukus net kasdienybėje žmogų sups vis daugiau išmaniųjų daiktų, kuriuos teks valdyti, tobulinti, su kuriais teks bendrauti ir kurti dar labiau išmanų pasaulį.  Mes mokome vaikus technologijas naudoti ne tik kaip žaidimo priemonę, bet ir kaip mokomąjį instrumentą, padedantį įdomiau, patraukliau ir savivaldžiai mokytis. 
 
Mokyklos komanda E.Luomanienė, K.Žvirblienė, V.Čingienė, N.Čestavičienčė ir komandos vadovė R.Radzevičienė dalyvauja mokymuose, dalinasi patirtimi su mokyklos mokytojai apie IT integravimo galimybes visų dalykų pamokose. Visos 1-4 klasės, pagal galimybes, dalyvauja Europoje ir Lietuvoje inicijuotose ES programavimo savaitėse (Code Week), mokytojos dalinasi pamokų planais, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, kad geriau suvoktų skaitmeninių technologijų panaudojimo galimybes ugdymo procese.
 

 

Projekto “Kokybės krepšelis” veikla

“Vyturio” progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“.

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. Skaityti plačiau>>>