Panevėžio „Vyturio“ progimnazija

1980 m. rugsėjo 1 d. įsteigta Panevėžio 15-oji vidurinė mokykla. 1993 m. birželio 4 d. suteiktas ,,Vyturio“ vardas. Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. tapo Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazija. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. prie Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazijos prijungta Panevėžio ,,Nevėžio“ pagrindinė mokykla.

Nuo 2011 m. progimnazijoje diegiama Olweus patyčių prevencijos programa, o nuo 2015 metų mokyklai suteiktas ,,Olweus mokyklos“ vardas. 2015 m. mokyklai suteikta nacionalinė “Geros mokyklos” nominacija. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-888 Panevėžio „Vyturio“ progimnazija patvirtinta kaip stiprią Geros mokyklos požymių raišką turinti mokykla. Nuo 2023 m. rugsėjo mokykloje veikia 4 mokinių įvairovei Atviros klasės (visuminiam įtraukiajam ugdymui). Erasmus+ programoje mokykla aktyviai dalyvauja nuo 2018 m.

Per 43 veiklos metus mokykla tapo žinoma mieste ir šalyje kaip proaktyvi iššūkių, pertvarkų dalyvė, atvira dalinimuisi patirtimis, ambicingų projektų įgyvendintoja, lyderių puoselėtoja. Mokyklos patirtys tyrinėtos ir apibendrintos tarptautiniu mastu Viešosios politikos ir vadybos instituto tyrėjų Europos tarybos užsakymu.

Progimnazijos misija

 • Panevėžio „Vyturio” progimnazija kartu su mokinio šeima ugdo socialiai atsakingą mokinį, skatina siekti asmeninės pažangos ir kūrybiškai veikti. 

Progimnazijos vizija

Atsakingų, drąsių, išmanių ateities kūrėjų mokykla.

Atsakingas

 • Nuolatinis mokymasis. 
 • Asmeninė pažanga. 
 • Žingeidumas/smalsumas. 
 • Savišvieta. 
 • Įsivertinimas. Refleksija. Klausimų kėlimas. 
 • Dalinimasis patirtimi. 
 • Gebėjimas panaudoti turimas priemones ir išteklius. 
 • Kritinio mąstymo ugdymas(is). 

Drąsus

 • Nuolatinis mokymasis. 
 • Asmeninė pažanga. 
 • Žingeidumas/smalsumas. 
 • Savišvieta. 
 • Įsivertinimas. Refleksija. Klausimų kėlimas. 
 • Dalinimasis patirtimi. 
 • Gebėjimas panaudoti turimas priemones ir išteklius. 
 • Kritinio mąstymo ugdymas(is). 

Išmanus

 • Nuolatinis mokymasis. 
 • Asmeninė pažanga. 
 • Žingeidumas/smalsumas. 
 • Savišvieta. 
 • Įsivertinimas. Refleksija. Klausimų kėlimas. 
 • Dalinimasis patirtimi. 
 • Gebėjimas panaudoti turimas priemones ir išteklius. 
 • Kritinio mąstymo ugdymas(is). 

Ateities kūrėjas

 • Nuolatinis mokymasis. 
 • Asmeninė pažanga. 
 • Žingeidumas/smalsumas. 
 • Savišvieta. 
 • Įsivertinimas. Refleksija. Klausimų kėlimas. 
 • Dalinimasis patirtimi. 
 • Gebėjimas panaudoti turimas priemones ir išteklius. 
 • Kritinio mąstymo ugdymas(is). 

Progimnazijos tikslai

 • Užtikrinti kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos augimą ugdantis kompetencijas.
  Pirmo tikslo įgyvendinimu siekiama atliepti šalies mastu atnaujinamo ugdymo turinio diegimo tikslus bei garantuoti įtraukiojo ugdymo plėtrą.
 • Sustiprinti progimnazijos bendruomenės telkimą socialiai atsakingo elgesio, lyderystės, savanorystės, pilietiškumo raiškai
  Antro tikslo įgyvendinimu siekiama tęsti progimnazijos bendruomenės, kurioje sutartų vertybių raiška yra vertybė, kūrimą.

Progimnazijos vertybės 

Augimas

 • Nuolatinis mokymasis. 
 • Asmeninė pažanga. 
 • Žingeidumas/smalsumas. 
 • Savišvieta. 
 • Įsivertinimas. Refleksija. Klausimų kėlimas. 
 • Dalinimasis patirtimi. 
 • Gebėjimas panaudoti turimas priemones ir išteklius. 
 • Kritinio mąstymo ugdymas(is). 

Kiekvienas yra svarbus

 • Pastebėti kiekvieną ir nelikti abejingu. 
 • Pažinti kitą žmogų. 
 • Svarbi kiekvieno nuomonė. 
 • Pagarba kiekvienam.  
 • Pagalba kiekvienam pagal poreikius. 

Demokratija

 • Visi kartu priimame sprendimus, todėl mažuma paklūsta daugumai. 
 • Kiekvieno nuomonė svarbi ir gerbiama. 
 • Mums svarbios teisės ir pareigos. 
 • Teisingumas ir skaidrumas. 

Lygiavertis, pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas

 • Visų bendruomenės narių bendradarbiavimas lygiavertiškumo principu. 
 • Kitokią nuomonę išsakyti ir priimti pagarbiai. 
 • Bendradarbiavimas grįstas susitarimais. 
 • Pagalba vieni kitiems: pagalbos prašymas ir pagalbos priėmimas. 
 • Ne kritikuoti, o patarti.  

Asmeninė atsakomybė

 • Nuolatinis mokymasis. 
 • Asmeninė pažanga. 
 • Žingeidumas/smalsuma. 
 • Savišvieta. 
 • Įsivertinimas. Refleksija. Klausimų kėlimas. 
 • Dalinimasis patirtimi. 
 • Gebėjimas panaudoti turimas priemones ir išteklius. 
 • Kritinio mąstymo ugdymas(is). 

Saugumas

 • Nėra baimės išreikšti savo nuomonę.
 • Nebijai nežinoti, klysti.
 • Nebijai klausti, prašyti pagalbos.
 • Aplinka be patyčių ir smurto.
 • Nebijai būti kitoks.
 • Administracijos pagalba sprendžiant konfliktus su tėvais ir mokiniais.
 • Emocinis kolegų palaikymas.
 • Pasitikėjimu grįstas bendravimas.
 • Saugios fizinės aplinkos kūrimas.

„Vyturio” daina  

Saulė jau aukštai pakilo, Vyturys kieme pragydo
Aš skubu į mokyklą su savo draugu
Mokytojai pasitinka mokomės ir mums patinka, kaip smagu jaustis čia tikru šeimininku.
Rytoj skrisim, šiandien būnam Būnam čia ir dabar. Matematika ir kalbos Čia visi dalykai svarbūs
Būk ramus Juk kiekvienas čia labai svarbus
Kūrybingi, išradingi Apsiskaitę, kultūringi Augam čia Gera mokytis „Vyturyje“