Mokslo metų trukmė ir mokinių atostogų laikas

2023-2024 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė 

  • 1-4-os 2023.09.01  – 2024.06.11*, savaičių skaičius – 35, mokymosi dienų skaičius – 175*
  • 5-8-os 2023.09.01 – 2024.06.26*, savaičių skaičius – 37, mokymosi dienų skaičius – 185*
  • * atsižvelgiant į tai, kad dalis ugdymo proceso intensyvinama, atliekamos veiklos, kurių turinys siejasi su Bendrųjų ugdymo programų turiniu ir trunka ilgiau nei numatyta tvarkaraštyje, mokslo metai gali baigtis anksčiau.

Mokinių atostogos 1-4, 5-8 klasės 

  • Rudens 2023.10.30 – 2023.11.03
  • Žiemos (Kalėdų) 2023.12.27 – 2024.01.05
  • Žiemos 2024.02.19 – 2024.02.23
  • Pavasario (Velykų) 2024.04.02 – 2024.04.05
  • Pasibaigus nustatytos trukmės ugdymo procesui 2023–2024 mokslo metais, skiriamos vasaros atostogos, kurios trunka nuo ugdymo proceso pabaigos iki kitų mokslo metų ugdymo proceso pradžios (2023-2024 m. m. iki rugpjūčio 30 d.).

Pamokų laikas

Pamoka 1-ų klasių

8.00-8.15 laikas ,skirtas individualioms mokėjimo mokytis konsultacijoms,KC,susitikimams su klasės vadovu.
1 pamoka 8.15- 8.50
2 pamoka 9.00- 9.35
3 pamoka 9.45-10.20
4 pamoka 11.00-11.35
5 pamoka 11.45-12.20

Ilgoji pertrauka 10.20-11.00

Pamoka 2-4 klasių

8.00-8.15 laikas ,skirtas individualioms mokėjimo mokytis konsultacijoms,KC,susitikimams su klasės vadovu
1 pamoka 8.15- 9.00
2 pamoka 9.10- 9.55
3 pamoka 10.05-10.50
4 pamoka 11.50-12.35
5 pamoka 12.45-13.30
6 pamoka 13.40-14.25

Ilgoji pertrauka 10.50-11.50

Pamoka 5-8 klasių

8.00-8.15 laikas ,skirtas individualioms mokėjimo mokytis konsultacijoms,KC,susitikimams su klasės vadovu
1 pamoka 8.15- 9.00
2 pamoka 9.10- 9.55
3 pamoka 10.05-10.50
4 pamoka 11.50-12.35
5 pamoka 12.45-13.30
6 pamoka 13.40-14.25
7 pamoka 14.35-15.20

Ilgoji pertrauka 10.50-11.50

Neformaliojo vaikų švietimo programos

Įdomioji dailė 1 kl.         Giedu giesmelę 1-4 kl.             Judrieji žaidimai 1-4 kl.                     Finansinis raštingumas. 5 kl.            Robotika 5-8 kl.     

Įdomioji dailė 2-4 kl.      Dainorėliai 1-4 kl.                    Sportiniai žaidimai 1-4 kl.                 Dainavimo studija 5-8 kl.                  Teatras 5-8 kl.                   

Ateitininkai 3-4 kl.          Smalsūs ir išmanūs 2 kl.         Kryžiažodžiai 2 kl.                              Gitaros pradžiamokslis 5-8 kl.          Prancūzų kalbos paslaptys 5-7 kl.

 Šokio teatras 1 kl.         Šokio teatras 2 – 3 kl.               Teatras 2-4 kl.                                    Sportiniai žaidimai 5-8 kl.                  Ateitininkai 5-8 kl.                                               

Nykštukai dainoriukai 1-4 kl.                   Origami lankstiniai 2-4 kl.                                        Sportiniai ir judrieji žaidimai 5-8 kl.        

Gimtojo krašto pažinimas 3-5 kl.            Kūrybinės dirbtuvės (anglų k.) 3-4 kl.