Pailginta darbo dienos grupė

PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS PASLAUGŲ TEIKIMO PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

TVARKOS APRAŠAS Skaityti čia>>>

 Pailgintos darbo dienos mokytojos – Ina Šmakotina, Aušra Lideikienė, Liudmila Mikalauskienė.

Pailgintos darbo dienos grupės laikas:
pirmadieniais – penktadieniais 12.20-17.00 val.

Pailgintos darbo dienos tikslas – kryptingai tęsti mokinių kompetencijų ugdymą, plėtoti vaikų socializacijos galimybes popamokinėje veikloje.

PDDG dienotvarkė:
12.20-13.00  val. – vaikų priėmimas, ramūs žaidimai, poilsis;
13.00-13.30 val. – pietūs valgykloje, išleidimas į būrelius;
13.30-14.30 val. – išleidimas/pasitikimas iš būrelių, pasivaikščiojimai ir žaidimai lauke;
14.30-15.30 val. – nebaigtų užduotėlių valandėlė;
15.30-16.00 val. – pažintinė, meninė, edukacinė veikla;
16.00-16.15 val. – komunikacinė veikla;
16.15-16.45 val. – veikla pagal mokinių interesus: piešimas, spalvinimas, lankstymas, skaitymas, stalo žaidimai, animacinių filmų stebėjimas ir aptarimas;
16.45-17.00 val. – savitvarka, poilsis, vaikų išleidimas namo.
 

 Prašymas išbraukti mokinį iš PDDG  Žiūrėti>>>

PDDG sutartis  Žiūrėti>>>