Projekto VIP veikla

Forumas „Vaiko individualios pažangos (VIP) mokyklų tinklas: mokomės iš patirties“

„Labai smagu, kai iniciatyvos gimsta mokyklose, o bendradarbiavimas yra ilgalaikis, tvarus“, – vasario 13 d. Šiaulių Salduvės progimnazijoje vykusio vaiko individualios pažangos (VIP) mokyklų tinklo forumo atidaryme kalbėjo Salduvės progimnazijos direktorė Natalija Kaunickienė. Direktorė papasakojo, kad 2019 m. gruodžio mėnesį Šiaulių Salduvės progimnazija inicijavo mokyklų, orientuotų į individualią mokinių pažangą, tinklo kūrimo veiklas. VIP tinklo paskirtis – telkti mokyklas, kuriančias ir taikančias VIP priemones, sistemas, skatinant mokyklų komandas stiprinti mokinių individualios pažangos vertinimo ir skatinimo veiklas. VIP asocijuotų mokyklų tinklo uždaviniai orientuoti į šias mokyklų veiklos kryptis:

  • reflektuoti mokyklos patirtį ir numatyti tobulėjimo kryptis, formas ir būdus, kaupti veiksmingų praktikų pavyzdžius, duomenis ir jų analizes (mokyklos lygmuo);
  • dalintis patirtimi ir taip perimti veiksmingas praktikas, mokytis vieniems iš kitų, drauge aiškintis aktualijas, įvardinti kylančius iššūkius ir ieškoti jų įveikimo būdų (tinklo lygmuo);
  • skleisti idėjas mažai patirties turinčioms pedagoginėms bendruomenėms (tinklo plėtotė bendradarbiaujant su į tinklą įsitraukusiomis mokyklomis).

VIP mokyklų tinklo stažuotė ,,Pedagogų veiklos galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos (VIP) kultūrą mokykloje“

Lapkričio 29-30 dienomis Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje vyko VIP mokyklų tinklo stažuotė ,,Pedagogų veiklos galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos (VIP) kultūrą mokykloje“, kurioje progimnazijos mokytojai, psichologė ir ugdymo vadovės dalinosi patirtimi su svečiais iš Šiaulių Salduvės progimnazijos, Pakruojo ,,Žemynos“ progimnazijos, Šiaulių raj. Dubysos aukštupio mokyklos, Panevėžio Beržų progimnazijos ir Panevėžio M. Karkos pagrindinės mokyklos.

Stažuotė Šiaulių ,,Salduvės“ progimnazijoje

 

Spalio 24-25 d. išvykome į Šiaulių ,,Salduvės“ progimnaziją, dalyvavome stažuotėje skirtoje kvalifikacijos tobulinimui: ,,Pedagogų veiklos galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos (VIP) kultūrą mokykloje“. Pirmąją stažuotės dieną apžiūrėjome mokyklos edukacines erdves, klases. Buvo aptarta vaiko gerovės komisijos veikla, stebėjome pamoką ,,SEKU“ ir aptarėme su tikybos mokytoja J. Girdvainiene. Po pietų su pradinių klasių mokiniais vykome į Šiaulių dramos teatrą ir stebėjome spektaklį ,,Didelė lietuviška pasaka“.

Antrąją stažuotės dieną pradėjome nuo pokalbio apie Erasmus projekto rengimą ir vykdymą. Susitikome pokalbiams su pagalbos specialistais: ugdymo karjerai, socialinėmis pedagogėmis, specialiosiomis pedagogėmis. Po pietų stebėjome mokyklos renginį ,,Talentų šou“. Buvome supažindintos su STEAM veikla mokykloje, gavome praktinių patarimų ir žinių. Pabaigoje su mokyklos direktore Natalija Kaunickiene aptarėme vykusią stažuotę, direktorė pasidalino savo įžvalgomis, sėkmės pavyzdžiais bei praktiniais patarimais.

Dalyvavo psichologė Rasa Kuprytė, ugdymo karjerai specialistė Sigita Duoblė

VIP tinklo mokyklų stažuotė

2023m. gegužės 10-11d. progimnazijoje vyko VIP (vaiko individuali pažanga) tinklo mokyklų stažuotė, kurioje dalyvavo mokytojos iš Šiaulių Salduvės progimnazijos, Tauragės ,,Šaltinio” progimnazijos ir Pasvalio Svalios progimnazijos. Stažuotojos ne tik sėmėsi patirties stebėdamos progimnazijos veiklas, bet ir lankėsi PRC ,,RoboLabas” bei STEAM centre. Prie vykusios stažuotės prisijungė keturi progimnazijoje vadybinės patirties įgyjantys Radviliškio raj. mokyklų vadovai.

Stažuotė Panevėžio Vyturio progimnazija

2022m. lapkričio 16-17d. progimnazijoje vyko VIP (vaiko individualios pažangos) mokyklų tinklo
stažuotė, kurioje dalyvavo mokytojos iš Šiaulių „Salduvės“ progimnazijos, Šiaulių „Ragainės“
progimnazijos ir Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos. Susitikimo tema – „Pedagogų veiklos
galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos kultūrą mokykloje“.