Ugdymo planas

Panevėžio “Vyturio” progimnazijos mokslo metų ugdymo proceso trukmė.

Panevėžio “Vyturio” progimnazijos ugdymo proceso skirstymas pusmečiais.

Panevėžio “Vyturio” progimnazijos 2023-2024 mokslo metais skiriamas valandų skaičius.

Panevėžio “Vyturio” progimnazijos ugdymo procese skiriamos atostogos.

Mokinių projektinių darbų organizavimas

Panevėžio “Vyturio” progimnazijos mokinių projektinių darbų organizavimo tvarka

Mokinių projektinės veiklos priedai

Įtraukusis ugdymas