Vaiko gerovės komisija

2023-2024 m.m.

Pirmininkė  –  Inga Navickienė, socialinė pedagogė, direktoriaus pavaduotoja ugdymosi pagalbai

Pirmininko pavaduotoja  – Skirmunda Martinonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2 nariai direktoriaus pavaduotojai ugdymui, 2 nariai spec.pedagogai logopedai, psichologas, soc. pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ir sekretorius

  • Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas (dokumentas)
  • Vaiko gerovės komisijos 2023-2024 m.m. darbo planas