Donata 0 Comments

DŽIAUGIAMĖS IR DIDŽIUOJAMĖS

Panevėžio „Vyturio“ progimnazija gavo „Erasmus“ akreditaciją 2023-2027 m. Gauta akreditacija atveria kelius mokinių mokymuisi kitaip ir kitose šalyse- dalinantis patirtimi su Europos šalių mokyklų mokiniais. Mokytojai galės tobulinti esamas ir įgyti naujų kompetencijų. Mokyklai – tai galimybė augti, diegti naujoves , įgyti patirtį ir ja dalintis, būti šiuolaikine atvira Europos mokykla.

Erasmus+ programos projektus įgyvendiname nuo 2018 m. Kiekvienas mokykloje įgyvendintas Erasmus+ projektas įnešė naujovių ir pagerino tam tikras mokyklos sritis.

Pirmas ypač sėkmingas projektas “Learning to Overcome Violence Elements”(LOVE) Nr. 2018-1-TR01-KA229-058639_4 buvo skirtas patyčių temai. Per dvejus metus įgyvendindami projektą ne tik susipažinome su kitose šalyse naudojamais metodais kovoje su patyčiomis, bet ir įdiegėme naujovių – mediaciją 3-4 klasėse (parengėme metodinę priemonę, kuri publikuota nacionaliniu lygmeniu), išgryninome, kad turime ugdyti mokytojų, mokinių ir tėvų emocinį intelektą. Ir pasirengėme kitą projektą Nr. 2019-1-LT01-KA101-060343„Šiuolaikinės mokyklos iššūkis – EQ“. Įgyvendinant šį projektą kėlėme bendruomenės emocinį intelektą, mokėmės, mokėme, pasirengėme EQ ugdymo sistemą mokykloje. Ir toliau dirbame šia linkme – ugdomės ir ugdome EQ mokykloje.

Dar vienas projektas, kuris atvėrė naujas galimybes -Social Activities are Necessary for Special Education Needs“ (SAN for SEN). Šiame projekte kartu su partneriais kūrėme ir vedėme pamokas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams specialiosiose mokyklose, specialiosiose klasėse ir klasėse, kuriose specialiųjų poreikių mokiniai integruoti, dalyvauja pamokose kartu su visais. Projekto patirtimi dalinamės ne tik su savo mokyklos mokytojais, bet vedėme 13-ąją klasę regiono mokytojams ir švietimo specialistams.

Visuose anksčiau paminėtuose projektuose vyko mokytojų mobilumai, o dabartiniame mokyklos įgyvendinamame projekte į mobilumus vyksta mokiniai. Su projektu “OUR LIVING VALUES” Nr. RO01-KA220-SCH-000034465 atsivėrė dar platesnės galimybės mokymuisi ir patirčiai. Po kiekvieno mobilumo vizito pastebime dalyvavusių mokinių kompetencijų ūgtį. Mobilumo vizituose vyksta visapusiškas mokymasis. Tai mums patvirtina mokiniai ir jų tėvai.

Drąsiai teigiame, kad nebeįsivaizduojame mokyklos augimo (augimas viena iš mokyklos vertybių) be Erasmus+ programos. Siekiant įveikti šiandienos mokyklai tenkančius iššūkius būtina mokytis mokytojams, bendrauti, bendradarbiauti su kitomis Europos mokyklomis ir būtina mokytis mokiniams pažįstant kitokį, žvelgiant į problemas globaliai, jaučiantis Europos piliečiu- atsakingu, drąsiu, išmaniu- ateities kūrėju. Gauta „Erasmus“ akreditacija visa tai mums suteikia. Taigi-pirmyn!

Psichologė (Erasmus+ projektų koordinatorė mokykloje) Rasa Kuprytė

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

This will close in 0 seconds