Nauja Olweus patyčių prevencijos programa

olveus

Laukdami mokinių, ,,Vyturio“ progimnazijos mokytojai mokosi ir su pozityviomis emocijomis laukia sugrįžtant mokinukų. MSG (mokymosi ir supervizijų grupės) susitikimas prasidėjo tema “Draugystė su knyga”. Bibliotekininkė Raimonda ne tik supažindino su perskaitytomis knygomis, bet ir pasidalino mintimis, kaip jas pritaikyti klasės valandėlėse, ko neklausinėti, kad mokiniai jaustųsi jaukiai, nepatirtų patyčių. Juk ne kiekvienas turi galimybę keliauti, aplankyti tolimas šalis. Tad geriau aptarti gerus darbus, linksmus nuotykius. Direktorės pavaduotoja ugdymosi pagalbai Inga supažindino su 2023-2024 m. m. pagrindinėmis OPKUS plano veiklomis. Priminė vieną iš pozityvaus elgesio skatinimo formų-spalvomis. Žalieji, nekeliantys jokių rūpesčių, geltonieji-kuriems reikia šiek tiek pagalbos ir raudonieji, kuriems pagalbos ir dėmesio reikia daugiausiai. Mokyklos siekiamybė, kad žalios spalvos būtų daugiausiai. Buvo apžvelgta, kaip veiksime, kad per mokslo metus turėtume socialiai atsakingo vaiko elgesio (SAVE) ugdymo modelį, kokie numatomi susitarimai, veiklos planas. Grupės atliko užduotis “Vertybės, kurios gyvena mokykloje” ir savo darbo rezultatus pristatė. Susitikimas baigėsi pozityviai originaliu būdu linkint vieni kitiems, rašant komplimentus ir gerus žodžius.

Olweus programos koordinatorė Inga Navickienė 2023-08-25

Prisiminėme OPKUS standartus,išbandėme naujas relaksacines priemones

Mokykla toliau įgyvendina patyčių prevencijos programą ,,Olweus“. 2021 m. rugpjūčio 25d. buvo organizuotas MSG (Mokymosi ir Supervizijų grupių) susitikimas. Jis prasidėjo nuotaikingu žaidimu „Saulė šviečia tiems, kurie…“, kurį organizavo psichologė Rasa Kuprytė. Socialinė pedagogė Inga Navickienė pristatė OPKUS audito išvadas. Ji susirinkusiems priminė ir OPKUS standartus. Psichologė Rasa Kuprytė ir socialinė pedagogė Gintarė Lengvenienė pristatė naujas ir jau išbandytas relaksacines priemones: Dixit korteles, emocijų ratą, istorijų kūrimą, STOP pauzę, lankčius žmogeliukus, 5 pirštų nusiraminimo metodą, knygą „Katulis ir jo pykčio maišelis“, pagalvėles su spygliukais, lenteles su kaištukais gumyčių ištempimui  ir t.t. Inga Navickienė dar pristatė EQ (emocinio intelekto) ugdymo sistemos planą.  Po to vyko darbas grupėse. Dalyviai kūrė ir pristatinėjo pasiūlymus OPKUS planui. Bibliotekos vedėja Raimonda Budnikienė pristatė naują komiksų knygą „Naujokas“,  kurioje atskleidžiamos pritapimo naujoje mokykloje ir patyčių temos. Susitikimas baigėsi žaidimais „Surask porą“, „Papasakok nutikimą iš praeities“ (pagal duotus klausimus). Naujiems 2021-2022 mokslo metams pasiruošta!

Inga Navickienė

EQ ugdymo patirtį siejome su Atnaujinamu ugdymo turiniu 

2022-11-17 po pamokų susirinkę į MSG (mokymosi ir supervizijų grupes) mokytojai kalbėjosi, tarėsi, dalinosi patirtimi kalbėdami apie EQ ugdymo patirtį bei kaip tai siejasi su Atnaujinamu ugdymo turiniu ir konkrečiai su nauja socialine, emocine ir sveikos gyvensenos kompetencija. Pasiskyrėme namų darbus – klasėse išbandyti du šios naujos kompetencijos sandus-savimonę ir savitvardą. Taip pat atsinaujinome Drausminimo kopetėles, esame labai pasiruošę ir skatinti, ir drausminti.

Olweus programos koordinatorė Inga Navickienė, 2022-11-17

Diskutavome, dalinomės išmintimi

Mokiniams atostogos, o mokytojams metas pasimokyti. Kaip ir per kiekvienas mokinių atostogas, taip ir per šias, įgyvendinome patyčių prevencijos programą ,,Olweus“ ir visi darbuotojai, balandžio 20d., mokėmės Mokymosi ir supervizijų grupėse. Pasidalinome gerąja patirtimi apie EQ ugdymą kitose šalyse ir ėmėmės analizuoti praktines situacijas iš mokyklos gyvenimo. Diskutavome, dalinomės išmintimi, kaip kiekvienas iš mūsų spręstų problemą, jei į mus kreiptųsi mokinys patyręs patyčias, sukonfliktavęs ar kitaip užgautas. Pasidalinome paprastais, bet ne prastais.

Olweus programos koordinatorė Inga Navickienė, 2022-04-20

MSG šiais mokslo metais jau atsisveikina. Ką nešamės į kitus metus?

2021 m. birželio 11 dieną mokyklos darbuotojai susirinko į 5-ąjį nuotolinį MSG (Mokymosi ir Supervizijų grupės) susirinkimą. Susirinkimą pradėjo psichologė  Rasa Kuprytė. Susitikimo metu buvo pristatyta OPKUS audito išvados. Jas pristatė Inga Navickienė. Mokykla sulaukė pagyrimų:

 • Sistemingai organizuojamų MSG kokybė
 • EQ (emocinio intelekto) sistemos diegimas
 • Informacija talpinama interneto puslapyje bei facebook paskyroje “Vyturio pagalba”
 • OPKUS plano veiklos

Bibliotekos vedėja Raimonda Budnikienė pristatė skaitymo iššūkį ,,Knyga –vasaros desertas”. Pakvietė visą mokyklos bendruomenę prisijungti prie šio iššūkio. ,,Žmonės, kurie dažnai skaito grožinę  literatūrą, geriau supranta kitus žmones, yra empatiškesni- jiems lengviau įsijausti į kito žmogaus jausmus“.

Mokyklos psichologė Rasa Kuprytė pristatė naujas relaksacijos priemones: 

 • Mediniai žmogeliukai, kuriais galima išlankstyti savo emociją
 • Ausines, kurios suteikia privatumo
 • Sportines gumas

Pradinių klasių mokytojos Ingrida Kazlauskienė ir Renata Radzevičienė pasidalino patirtimis, naudojant šias priemones.

Aptarėme ,,Vyturio” progimnazijos EQ sistemą:

 • Jausmų atpažinimas ir įvardinimas
 • Jausmų tinkamas išreiškimas, valdymas
 • Empatija (įsijautimas į kito būseną)
 • Tinkamas problemų sprendimas

Grupių darbo metu mokytojai pasidalino komplimentais vienas kitam, MSG nauda ir pateikė pasiūlymus kitiems metams. Norėdami padėti kitiems, turime nepamiršti ir savęs. Ir toliau važiuoti susikurtu, savitu- EQ ugdymo keliu.

Aušra, Rima, Donata, Rita

Pyktis yra gyvenimo realybė arba pyktis užkuria variklį

Kaip ir per kiekvienas mokinių atostogas, taip ir per šias 2021 metų rudens atostogas, ,,Vyturio“ darbuotojai mokosi ir ieško būdų, kaip užkirsti kelią patyčioms. MSG (Mokymosi ir supervizijų grupes) mus įpareigoja vesti pasirinkta patyčių prevencijos programa Olweus. O mokykla pasirinko savitą kelią, kuriuo einant bus didinamas mokinių sąmoningumas, tai emocinio intelekto (EQ) auginimas. Susitikimo metu tiek per perskaitytas ir rekomenduojamas knygas, tiek per relaksacijos priemonių tikslingą panaudojimą mokėmės vieni iš kitų. Dirbome grupėse šįkart pasirinkę giliau paanalizuoti vieną iš emocijų-pyktį. Kas, kaip, kodėl, ką daryti? Daug visokių minčių išsakė mokytojai ir į savo darbų krepšelį įsidėjo minčių, ką ir kaip apie pyktį ir jo valdymo būdus reikia komunikuoti su mokiniais. Kalbant apie pyktį nuskambėjo ir ne viena sparnuota frazė: ,,pyktis yra gyvenimo realybė“, ,,pyktis užkuria variklį“, ,,pyktis-verdantis puodas“ ir pan. Pykčio valdymo gebėjimai rodo mūsų EQ, tad mokykimės tinkamai reikšti savo pyktį.

Olweus programos koordinatorė Inga Navickienė, 2021-11-08

MSG (Mokymosi ir supervizijų grupės)

2020 m. gruodžio 29 d. mokytojai mokėsi. Analizavome patyčių tyrimo rezultatus, kurie mus labai džiugina, nes rodo vis gerėjančią situaciją ir mūsų mokinukai tampa vis draugiškesniais. Neveltui, mokytojai dalyvaudami Erasmus+ projekte ,,Šiuolaikinės mokyklos iššūkis-EQ", palaipsniui kuria EQ ugdymo sistemą mokykloje. Jau užkopėme ant trečio laiptelio.Patys pasimokėme ir sutarėme kaip mokysime savo mokinius būti empatiškais. Pasinaudojome Makedonijos patirtimi (LOVE projektas) ir kūrėme istorijas (,,Storytelling"), kurios atskleidė empatijos svarbą. Ir dar daug kitų paslapčių apie EMPATIJĄ sužinojome ir labai nekantraujame viską išbandyti su mokinukais.