Stažuotė
Donata 0 Comments

Stažuotė Šiaulių ,,Salduvės“ progimnazijoje

Spalio 24-25 d. išvykome į Šiaulių ,,Salduvės“ progimnaziją, dalyvavome stažuotėje skirtoje kvalifikacijos tobulinimui: ,,Pedagogų veiklos galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos (VIP) kultūrą mokykloje“. Pirmąją stažuotės dieną apžiūrėjome mokyklos edukacines erdves, klases. Buvo aptarta vaiko gerovės komisijos veikla, stebėjome pamoką ,,SEKU“ ir aptarėme su tikybos mokytoja J. Girdvainiene. Po pietų su pradinių klasių mokiniais vykome į Šiaulių dramos teatrą ir stebėjome spektaklį ,,Didelė lietuviška pasaka“.

Antrąją stažuotės dieną pradėjome nuo pokalbio apie Erasmus projekto rengimą ir vykdymą. Susitikome pokalbiams su pagalbos specialistais: ugdymo karjerai, socialinėmis pedagogėmis, specialiosiomis pedagogėmis. Po pietų stebėjome mokyklos renginį ,,Talentų šou“. Buvome supažindintos su STEAM veikla mokykloje, gavome praktinių patarimų ir žinių. Pabaigoje su mokyklos direktore Natalija Kaunickiene aptarėme vykusią stažuotę, direktorė pasidalino savo įžvalgomis, sėkmės pavyzdžiais, bei praktiniais patarimais.

Dalyvavo psichologė Rasa Kuprytė, ugdymo karjerai specialistė Sigita Duoblė

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

This will close in 0 seconds